Promocja 6. numeru „AŁMATORA” w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty

14 marca z maszyn drukarskich zszedł 6. numer ałmatyńskiego kwartalnika uczniów, nauczycieli i przyjaciół języka polskiego. Jego wielobarwna oprawa graficzna oraz tematyka niektórych artykułów nawiązuje do kawy, ulubionego napoju Adama Mickiewicza, oraz do decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającej rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Promocja nowego „AŁMATORA” miała miejsce 16 marca podczas spotkania Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się tym razem w gościnnych pomieszczeniach Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty.

Czytaj więcej...

Spotkanie nauczycieli z Polski i ich uczniów z obwodu ałmatyńskiego z Pierwszą Damą

Do niecodziennego spotkania z udziałem Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, nauczycieli z Polski, Lucyny Ejmy i Piotra Boronia, oraz ich uczniów z obwodu ałmatyńskiego doszło 10 lutego. Spotkanie odbyło się na prośbę nauczycieli i zaangażowanych w prace redaktorskie nad „AŁMATOREM” uczniów, którzy zapragnęli poznać bliżej Panią Prezydentową i przy okazji opowiedzieć o swojej nauce języka polskiego, pracy dziennikarskiej i planach na przyszłość.

Czytaj więcej...

XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne

Dziękujemy wszystkim naszym ałmatyńskim uczestnikom XV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Wiśle. Mamy 4 srebrne medale!!! W sumie drużyna Kazachstanu ma na swoim koncie 5 srebrnych medali i 2 brązowe. Podziękowania dla organizatorów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”! Czekamy na następne igrzyska!

 XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne

Czytaj więcej...

Ogłoszono wyniki II etapu Konkursu Recytatorskiego "Słowem - Polska"

W tegorocznej II edycji Konkursu Recytatorskiego „Słowem – Polska” wzięło udział 6 uczestników z obwodu ałmatyńskiego: Omarhan Dżekebajew (Ałmaty), Elizawieta Kokunienko (Isyk), Sofiya Kosterina (Żanaszar), Sofia Litwinowa (Żanaszar), Witalij Niazow (Kapszagaj), Zofia Zinkiewicz (Ałmaty). Konkurs, w którym uczestniczą dzieci i młodzież z ośrodków polonijnych całego świata, jest organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP pod patronatem Małżonki Prezydenta RP.

 

Czytaj więcej...

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm