Sukces uczniów polskich klas w międzynarodowym Konkursie „Być Polakiem”

Spektakularnym sukcesem zakończył się udział uczniów polskich klas w tegorocznej XIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Być Polakiem”, której organizatorem jest Fundacja „Świat Na Tak”. W tej prestiżowej imprezie, organizowanej już od 13 lat i wspieranej przez ważne osobistości oraz instytucje z Polski, mogą brać udział dzieci i młodzież od 6 do 22 lat oraz nauczyciele polonijni z całego świata. Na Konkurs wpłynęło w tym roku 1300 prac zgłoszonych przez uczestników z 45 krajów. Na liście tych, którzy walczyli o laur pierwszeństwa znalazła się grupa uczniów z obwodu ałmatyńskiego: Omarchan Dżekebajew (Ałmaty, kl. 10), Aliszer Kisykow (Ałmaty, kl. 10), Jana Ostapienko (Ałmaty, kl. 10), Daria Wachowska (Bielbułak, kl. 8), Anatol Wachowski (Bielbułak, kl. 10) i Zofia Zinkiewicz (Ałmaty, kl. 11).

Czytaj więcej...

WYPRAWA UCZNIÓW POLSKICH KLAS DO OZIORNOJE

Wycieczki uczniowskie w polskiej tradycji szkolnej są nieodłącznym elementem procesu edukacyjnego, łączącym wypoczynek z celami poznawczymi, erudycyjnymi i intelektualnymi. Niestety w ostatnich latach, ze względu na sytuację epidemiczną, możliwość ich organizacji spadła niemal do zera. Z tym większą radością odnotowujemy jakikolwiek wyjazd uczniów i ich nauczycieli oraz możliwość odbycia interesujących zajęć daleko poza murami szkoły.

Czytaj więcej...

Uczniowie polskich klas na sztuce Agnieszki Osieckiej w Teatrze Dramatycznym im. Michała Lermontowa

W bogatym i różnorodnym repertuarze popularnego ałmatyńskiego Teatru Dramatycznego im. Michała Lermontowa pojawił się kilka miesięcy temu polski, bardzo ważny akcent: spektakl teatralny Agnieszki Osieckiej „Apetyt na czereśnie” („Вкус черешни”). Zainteresowanie twórczością znanej polskiej poetki, pisarki oraz autorki tekstów głośnych piosenek, jest wśród ałmatyńskiej publiczności wyjątkowo duże, o czym świadczyć mogą problemy związane z kupnem biletów na jej spektakl.

Czytaj więcej...

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Centrum Kultury Polskiej „Więź”

19 marca odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Centrum Kultury Polskiej „Więź”. Wysłuchano sprawozdania Przewodniczącej Zarządu Tatiany Sławeckiej z wykonanej pracy, wybrano nowy skład Zarządu. Na nową przewodniczącą wybrano Mariannę Temralijewą. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy i plany pracy ośrodka na przyszły rok.

 

Czytaj więcej...

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm