Klub Turystyki Górskiej „Szczyt”. Otwarcie sezonu jesienno-zimowego.

24 października, po kilku miesięcznej przerwie, „szczytowcy” wreszcie powrócili na górski szlak, pierwszą po wakacjach wyprawą oficjalnie otwierając sezon jesienno-zimowy. Dziesięcioosobowa grupa śmiałków tym razem forsowała „Japońską Drogę”, jedną z najbardziej malowniczych tras w ałmatyńskich górach. Pokrzepieni kwaśno-słodkimi owocami tarniny (wedle tutejszej terminologii: berberysu), porastającej podnóże gór, dzielni piechurzy pokonali liczące 1500 stopni schody (1200 m), po czym przebyli około 15 km trasę w ciągu 5 godzin.

Czytaj więcej...

Zapomogi finansowe od Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"

W miniony weekend członkowie naszego Centrum w Ałmaty, Azacie, Żanaszarze, Bielbułaku, Amangieldy oraz Nurze otrzymali zapomogi finansowe od Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" , która udzieliła w ramach projektu "Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków na w krajach byłego ZSRR" jednorazowe zapomogi finansowe dla naszych rodaków.

Czytaj więcej...

Spotkanie promujące najświeższy numer „AŁMATORA”

13 października 2021 roku z pewnością zapisze się w historii polskiej prasy w Kazachstanie ważnymi zgłoskami: tego dnia zszedł z drukarskiej prasy 4 już numer „AŁMATORA”, liczący aż 68 stron! Redaktorzy kwartalnika zadbali, aby jego egzemplarze dotarły do jak największej liczby czytelników. 20 października odbyło się spotkanie promujące najświeższy numer „AŁMATORA”, na które przybyło prawie 50 osób.

Czytaj więcej...

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm