Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Centrum Kultury Polskiej „Więź”

19 marca odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Centrum Kultury Polskiej „Więź”. Wysłuchano sprawozdania Przewodniczącej Zarządu Tatiany Sławeckiej z wykonanej pracy, wybrano nowy skład Zarządu. Na nową przewodniczącą wybrano Mariannę Temralijewą. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy i plany pracy ośrodka na przyszły rok.

 

Czytaj więcej...

XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne

Dziękujemy wszystkim naszym ałmatyńskim uczestnikom XV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Wiśle. Mamy 4 srebrne medale!!! W sumie drużyna Kazachstanu ma na swoim koncie 5 srebrnych medali i 2 brązowe. Podziękowania dla organizatorów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”! Czekamy na następne igrzyska!

 XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne

Czytaj więcej...

Promocja 6. numeru „AŁMATORA” w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty

14 marca z maszyn drukarskich zszedł 6. numer ałmatyńskiego kwartalnika uczniów, nauczycieli i przyjaciół języka polskiego. Jego wielobarwna oprawa graficzna oraz tematyka niektórych artykułów nawiązuje do kawy, ulubionego napoju Adama Mickiewicza, oraz do decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającej rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Promocja nowego „AŁMATORA” miała miejsce 16 marca podczas spotkania Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się tym razem w gościnnych pomieszczeniach Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty.

Czytaj więcej...

Spotkanie nauczycieli z Polski i ich uczniów z obwodu ałmatyńskiego z Pierwszą Damą

Do niecodziennego spotkania z udziałem Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, nauczycieli z Polski, Lucyny Ejmy i Piotra Boronia, oraz ich uczniów z obwodu ałmatyńskiego doszło 10 lutego. Spotkanie odbyło się na prośbę nauczycieli i zaangażowanych w prace redaktorskie nad „AŁMATOREM” uczniów, którzy zapragnęli poznać bliżej Panią Prezydentową i przy okazji opowiedzieć o swojej nauce języka polskiego, pracy dziennikarskiej i planach na przyszłość.

Czytaj więcej...

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm