WYPRAWA UCZNIÓW POLSKICH KLAS DO OZIORNOJE

Wycieczki uczniowskie w polskiej tradycji szkolnej są nieodłącznym elementem procesu edukacyjnego, łączącym wypoczynek z celami poznawczymi, erudycyjnymi i intelektualnymi. Niestety w ostatnich latach, ze względu na sytuację epidemiczną, możliwość ich organizacji spadła niemal do zera. Z tym większą radością odnotowujemy jakikolwiek wyjazd uczniów i ich nauczycieli oraz możliwość odbycia interesujących zajęć daleko poza murami szkoły.

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Centrum Kultury Polskiej „Więź”

19 marca odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Centrum Kultury Polskiej „Więź”. Wysłuchano sprawozdania Przewodniczącej Zarządu Tatiany Sławeckiej z wykonanej pracy, wybrano nowy skład Zarządu. Na nową przewodniczącą wybrano Mariannę Temralijewą. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy i plany pracy ośrodka na przyszły rok.

 

Promocja 6. numeru „AŁMATORA” w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty

14 marca z maszyn drukarskich zszedł 6. numer ałmatyńskiego kwartalnika uczniów, nauczycieli i przyjaciół języka polskiego. Jego wielobarwna oprawa graficzna oraz tematyka niektórych artykułów nawiązuje do kawy, ulubionego napoju Adama Mickiewicza, oraz do decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającej rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Promocja nowego „AŁMATORA” miała miejsce 16 marca podczas spotkania Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się tym razem w gościnnych pomieszczeniach Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty.

XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne

Dziękujemy wszystkim naszym ałmatyńskim uczestnikom XV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Wiśle. Mamy 4 srebrne medale!!! W sumie drużyna Kazachstanu ma na swoim koncie 5 srebrnych medali i 2 brązowe. Podziękowania dla organizatorów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”! Czekamy na następne igrzyska!

 XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne

Free Joomla! templates by AgeThemes