Konkurs poetycki „Imiona Ojczyzny”

W tym roku, 11 listopada, świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji redakcja „AŁMATORA” wraz z Centrum Kultury Polskiej „Więź” oraz pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty ogłosiła konkurs poetycki „Imiona Ojczyzny”. Warunkiem uczestnictwa w literackiej rywalizacji, której adresatem była młodzież szkolna oraz dorośli, było napisanie utworu poetyckiego związanego tematycznie z Polską: jej historią, tradycjami, krajobrazem, współczesnością.

Konkurs poetycki „Imiona Ojczyzny”

Zdajemy sobie sprawę, że wymagania konkursowe nie były łatwe. Tym większa dla nas – organizatorów, satysfakcja, że „Imiona Ojczyzny” spotkały się z niemałym zainteresowaniem. Do udziału w konkursie zgłosiło się 11 poetów, którzy napisali bardzo ciekawe, różnorodne i utrzymane w urozmaiconej stylistyce poetyckiej wiersze. Oceną prac zajęło się trzyosobowe jury, w skład którego weszły panie z Polski na co dzień zajmujące się profesjonalnie językiem i polską kulturą: Roma Krzemień, Agnieszka Jermołowicz i Ewa Zaniewicz.

Mamy zaszczyt poinformować, że jury postanowiło przyznać autorom wierszy następujące miejsca:

kategoria: dorośli:
I – Sergiej Jacenko;
II – Władysław Wachowski;
III – Nadieżda Rymaszewska

kategoria: dzieci i młodzież:
I – Zofia Zinkiewicz;
II – Irina Uchańska;
III – Elizawieta Kokunienko.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje! Wręczenie zwycięzcom nagród ufundowanych przez Konsulat Generalny RP w Ałmaty oraz wszystkim uczestnikom poetyckiego turnieju okolicznościowych dyplomów nastąpi 15 grudnia podczas bożonarodzeniowego spotkania Klubu Dyskusyjnego, na które serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Free Joomla! templates by AgeThemes