Forum polonijne w Kazachstanie

W dniach 23-24 listopada br. w Nur-sułtanie odbyło się Forum polonijne w Kazachstanie. Najważniejszym celem spotkania prezesów organizacji polonijnych, które otworzyło przemówienie Ambasadora RP pana Selima Chazbijewicza,  jest integracja środowisk i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w działalności. Zostały omówione prognozy plany i korekty w strategiach rozwoju stowarzyszeń polskich na terenie Kazachstanu.

Forum polonijne w Kazachstanie

Odbyła się prezentacja filmu "Artefakty z szafy - historia o moich przodkach ukryta w przedmiotach" oraz albumu "Gdyby przedmioty umiały mówić", poświęconych pamięci naszych przodków.

Forum polonijne w Kazachstanie

Forum polonijne w Kazachstanie

Na podsumowaniu konkursu "Jestem blogierem", organizowanym przez Związek Polaków w Kazachstanie za filmik Milany Wologinej, absolwentki polskiej klasy Centrum Kultury Polskiej "Więź" otrzymało dyplom oraz nagrodę dla naszej uczestniczki.

Uczestnicy Forum zostali zaproszeni na uroczystą kolację z okazji 85.lecia pierwszej deportacji Polaków do Kazachstanu na zaproszenie Ambasadora RP pana Selima Chazbijewicza.

Nastąpiły zmiany w Zarządzie ZPK stanowisko wiceprezesa objęła pani Tatiana Sławecka prezes CKP "Więź", zastępując pana Olega Czerwińskiego któremu została powierzona funkcja honorowego prezesa.

Forum polonijne w Kazachstanie

Została przedstawiona prezentacja multimedialna. Projekt 85.Rocznica deportacji Polaków do Kazachstanu celem którego było wytworzenie honorowej, upamiętniającej rocznice deportacji. Takie odznaki dostali zasłużeni przedstawiciele Polonii w całym Kazachstanie a podczas Forum zostali wręczeni prezesom stowarzyszeń polonijnych.

Forum polonijne w Kazachstanie

 Forum polonijne w Kazachstanie

Free Joomla! templates by AgeThemes