• Klasa polska (8-11 klasa). Szkoła Gimnazjum nr 23.  prowadzona przez nauczyciela z Polski. 

    Dane kontaktowe: ul. Satpajewa 3a, tel. (+7 727) 255 86 74, 255 86 76, 255 86 79, www.polska-klasa.kz.
 Школа гимназия № 23  Школа гимназия № 23
  •  Szkółka sobotnio-niedzielna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia prowadzone przez nauczyciela z Polski. 
    Szkoła Gimnazjum nr 23. 

    Grupa dla początkujących: poniedziałek, czwartek 18.30 - 20.00.
    Grupa awansowana :  wtorek, piątek 18.30 - 20.00.
 Воскресная школа для детей, молодежи и взрослых  Воскресная школа для детей, молодежи и взрослых
  • Filologia polska. Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj Khana.  zajęcia prowadzone przez lektora z Polski. 
 КазУМОиМЯ  КазУМОиМЯ

Dane kontaktowe: ul. Dosmukhamedowa 15, korpus nr 5, tel. (+7 727) 260 12 44,  www.ablaikhan.kz.

 

Święto Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty

Na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Ałmaty bez mała trzystu przybyłych do Filharmonii gości świętowało 99 rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego. Obchody rocznicowe organizowane były wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Ałmaty i Centrum Kultury Polskiej „Więź”. Imprezę uświetniła swą obecnością delegacja Zarządu Głównego Związku Sybiraków na czele z Prezesem Kordianem Borejko, dyplomaci, członkowie Polonii, dziennikarze, artyści, przyjaciele Polski.

Więcej…

Dzień filmu polskiego w Ałmaty

4 listopada, jak co roku jesienią, w kinie "Cezar" miasta Ałmaty odbył się Dzień polskiego kina, poświęcony Dniu Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowany przez Centrum kultury polskiej "Więź" pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty.

Otwierając ten dzień, znany kazachski historyk sztuki i krytyk filmowy Oleg Borecki dał słowo prezesowi CKP "Więź", Olegowi  Czerwińskiemu, prosząc go powiedzieć, dlaczego do wyświetlania został wybrany właśnie ten film.

Więcej…

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

Web100kz.com -