Ukazał się 1-szy numer „AŁMATORA” – nowego ałmatyńskiego kwartalnika!

Ałmaty to miasto, gdzie rodzą się ciekawe, twórcze pomysły. Również w tak wydawałoby się niesprzyjających okolicznościach jak pandemia. Oto 20 grudnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie, które być może, jak to zapowiadają jego sprawcy, otworzy w historii kazachstańskiej prasy polonijnej nowy rozdział. Tego dnia w kinie „Cezar” oficjalnie ogłoszono narodziny „AŁMATORA”, czyli, jak brzmi podtytuł czasopisma, kwartalnika uczniów, nauczycieli i przyjaciół języka polskiego.

Na tę chwilę, z bijącym sercem zapewne, czekali przede wszystkim pomysłodawcy nowego pisma – nauczyciele skierowani przez ORPEG do pracy w Ałmaty i obwodzie ałmatyńskim: p. Lucyna Ejma i p. Piotr Boroń. Spotkanie promujące „AŁMATORA” rozpoczęło przemówienie prezes Centrum Kultury Polskiej „Więź” – p. Tatiany Sławeckiej, która powiedziała m. in.: „Jestem dumna, że w naszym stowarzyszeniu pojawił się nowy środek masowego przekazu – czasopismo „AŁMATOR”, będące wspólnym dziełem nauczycieli, uczniów, dorosłych uczestników wieczorowych zajęć języka polskiego oraz przyjaciół naszego Centrum”. W istocie, pedagodzy z Polski swój prasowy pomysł adresują zarówno do uczniów (których twórczość artystyczną, literacką i intelektualną w pierwszym rzędzie zamierzają promować) oraz dorosłych, zapraszając wszystkich chętnych do wspólnej przygody, jaką jest redagowanie polonijnego czasopisma. Jak duże było zainteresowanie narodzinami „AŁMATORA”, niech świadczy fakt, że salę kinową wypełniła publiczność licząca bez mała 70 osób: młodzież i dorośli, współautorzy kwartalnika oraz jego pierwsi czytelnicy. Warto odnotować, że opiekę finansową nad nowym tytułem objął Konsulat Generalny RP w Ałmaty, a do współpracy przy redagowaniu pierwszego numeru „AŁMATORA” nauczyciele, pełniący funkcje redaktorów, zaprosili liczne grono uczniów oraz dorosłych słuchaczy kursów języka polskiego. Logo czasopisma (czerwone jabłuszko z umieszczonym na nim napisem „AŁMATOR”) zostało zaprojektowane przez Elżbietę Andrzejewską, do niedawna uczennicę Gimnazjum nr 23 w Ałmaty. Pierwszy numer „AŁMATORA”, obok kroniki życia polonijnego (zredagowanej w języku polskim i rosyjskim), przynosi szereg ciekawych publikacji, których autorami są, co uznać należy za mocną stronę pisma, w dużej mierze uczniowie. Miejmy nadzieję, że pomysłodawcom nowego tytułu uda się dotrzeć do jak najliczniejszego grona czytelników. Czego, w oczekiwaniu na kolejne numery, z całego serca im życzymy!

Wersja elektroniczna kwartalnika "AŁMATOR" Nr 1 | 2020

https://wienz.kz/images/almator/almator_1_2020.pdf

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes