Uczestnictwo naszych dzieci w projekcie "Polska jest w tobie"

W dniach od 13 lipca po 2 sierpnia dzieci polskiego pochodzenia z Kazachstanu wzięły udział w projekcie "Polska jest w tobie". Organizatorem projektu było stowarzyszenie „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE". Projekt został sfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Przez pierwsze dwa tygodnie dzieci mieszkały oraz uczyły się w malowniczym miejscu Soczewka,niedaleko miasta Płock. Oprócz kazachstańskich uczestników przyjechały na kolonię dzieci zŁotwy, Białorusi oraz Rosji. Wszystkie dzieci zostały podzielone na zespoły według poziomu znajomości języka polskiego. Zespoły zostały pomieszane nie tylko według kraju, ale także ze względu na wiek. Od tego momentu społeczna adaptacja dzieci coraz bardzie nabierała obroty.Codziennie dzieci były zajęte. Przed obiadem zajęcia z wykładowcami oraz czas na pracę domową. Po południu mieliśmy gry sportowe, quizy intelektualne oraz prace twórcze.

Także w okresie pobytu dzieci na ważne spotkania wyjeżdżały do Warszawy. Najbardziej pamiętnym wydarzeniem było spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego Małżonką. Para prezydencka serdecznie powitała wszystkich uczestników oraz zachęciła młodych ludzi do nauki języka polskiego a także studiowania na Ojczyźnie swoich przodków.

Dzieci także odwiedziły Senat oraz Ministerstwo Oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie z ministrem Dariuszem Piontkowskim odbyło się w przyjaznej atmosferze. Dzieci otrzymały wiele prezentów oraz pamiątek od sponsorów projektu.

Po dwutygodniowym szkoleniu nasze dzieci – turyści udały się do Krakowa. Wszyscy byliśmy zachwyceni architekturą miasta, jego historycznymi miejscami oraz bogatą przeszłością.

Dalej był Wrocław ze swoją indywidualną oraz niepowtarzalną atmosferą, historią oraz muzea. Wielu z uczestników zrewidowały swoje plany na przyszłość, szczególnie te dzieci, które odwiedziły Polskę po raz pierwszy. Teraz marzą o połączeniu swojej przyszłości z Ojczyzną swoich przodków. Młodzi ludzie zrozumieli, jak ważny i cenny jest ich związek z historyczną Ojczyzną. Myślę, że wszystkie zrealizowane przez organizatorów pomysły projektu osiągnęły swój cel. Dzieci zdobyły wiedzę, doświadczenie komunikacyjne, nowych przyjaciół, otrzymały wiele wrażeń oraz nowe kierunki życiowe.
zdjęcie i tekst – Swietłana Andrejewskaja ,
Opiekun dzieci podczas tej podróży

 

Free Joomla! templates by AgeThemes