Święto Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty

Na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Ałmaty bez mała trzystu przybyłych do Filharmonii gości świętowało 99 rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego. Obchody rocznicowe organizowane były wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Ałmaty i Centrum Kultury Polskiej „Więź”. Imprezę uświetniła swą obecnością delegacja Zarządu Głównego Związku Sybiraków na czele z Prezesem Kordianem Borejko, dyplomaci, członkowie Polonii, dziennikarze, artyści, przyjaciele Polski.

Konsul Generalny, Radosław Gruk podkreślając ogromną rolę jaką odegrało pielęgnowanie języka ojczystego w zachowaniu polskiej tożsamości narodowej odznaczył nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej szczególnie zasłużonych dla polskiej oświaty:

  • Saidę Sundetową, dyrektora gimnazjum nr 23 w Ałmaty

oraz dwójkę nauczycieli skierowanych przez ORPEG do Kazachstanu

  • Justynę Całczyńską
  • Małgorzatę Migoń

 

Podniosłą dla Polaków chwilą były słowa Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w których Pan Kordian Borejko przypomniał wagę zachowania pamięci o golgocie Polaków deportowanych przez zbrodniczy system sowiecki w głąb ZSRR. Postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Pan Kordian Borejko odznaczył Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków:

● Ks. Artura Zarasia 
● Małgorzatę Tańską
● Radosława Gruka
● Olega Czerwińskiego
● Marka Igora Skrzyńskiego

 

Z rąk Pana Kordiana Borejko Odznaki Honorowe Sybiraka otrzymali kazachstańscy Polacy:

● Inessa Antropowa
● Andriej Didyk 
● Aleksander Pawłowski
● Nikita Cybulski
● Jeliena Urazgieldijewa
● Tatiana Wachowska
● Piotr Weselski
● Irina Witkowska
● Nina Wolwacz

 

 

Po oficjalnej części zgromadzeni goście wsłuchali koncertu fortepianowego w wykonaniu polskiego artysty, Pana Krzysztofa Kiciora.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom. Panu Krzysztofowi Kiciorowi przekazujemy wyrazy uznania i z całego serca dziękujemy za wspaniały koncert.

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”

 

 

 

Zdjęcia Anatola Niegody

Free Joomla! templates by AgeThemes