Nauka języka polskiego podczas kwarantanny

Czas kwarantanny jest szczególnie trudny dla uczniów i ich pedagogów. Wielu nauczycieli, skierowanych przez ORPEG do pracy w Kazachstanie, postanowiło wrócić do Polski. Pan Piotr Boroń zdecydował, że będzie kontynuował swoje obowiązki w Ałmaty. Pomimo utrudnień i braku możliwości osobistego kontaktu, praca z uczniami w polskich klasach Gimnazjum nr 23 odbywa się regularnie. Nauczyciel przygotowuje najróżniejsze materiały z zakresu historii, geografii, języka i literatury polskiej, z którymi młodzież zapoznaje się w domu. Niestety, sytuacja sprawia, że uczniowie muszą mierzyć się z zadaniami indywidualnie.

Oczywiście, w każdej chwili, mogą skorzystać z konsultacji z nauczycielem i zwracać się do niego we wszystkich sprawach budzących wątpliwości. Prowadzenie zajęć w warunkach kwarantanny to również dla nauczyciela czas wielkiej próby oraz przestawienia się na zupełnie inne tory pracy dydaktycznej. Każda uczniowska praca jest wnikliwie czytana, analizowana i recenzowana przez nauczyciela, a jego kontakt z uczniami przybrał ciekawą formę wymiany korespondencyjnej. Mamy nadzieję, że ten nowy model prowadzenia zajęć, wnoszący inne elementy aktywności lekcyjnej, przyniesie wymierne korzyści w porównywalnym stopniu jak lekcje prowadzone na żywo.

Lucyna Ejma

Free Joomla! templates by AgeThemes