НОВОСТИ

23 декабря 2013

 

Polonijne spotkanie w Gimnazjum Nr 23 w Ałmaty poświęcone nadwiślańskim miastom (20.12.2013r.)
Wycieczka po Polsce w wierszach i piosenkach

W gimnazjum Nr 23 w Ałmaty, staraniem Konsulatu Generalnego w Ałmaty, Stowarzyszenia Polonijnego „Więź” i moderowane przez nauczyciela języka polskiego pana Henryka Przywrzeja odbyła się „Wycieczka po Polsce w wierszach i piosenkach”. Uczniowie gimnazjum przypomnieli utwory poetów, odnoszących się do polskich miast położonych nad Wisła. Całość przedsięwzięcia została urozmaicona multimedialnym pokazem, w którym wykorzystano nowy projektor – oficjalnie podarowany w tym dniu Stowarzyszeniu „ Więź” z przeznaczeniem do nauki języka polskiego. W imprezie uczestniczyły pani Dyrektor szkoły gimnazjum Nr 23 Maruar Narbajewa i małżonka Konsula Generalnego pani Krystyna Plieth - Papierz, która wręczyła w imieniu Konsulatu prezenty noworoczne uczniom klas polskich.

Cały artykuł można przeczytać na stronie Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty

Весенний праздник Наурыз в «Вензь»

Доброй традицией является празднование Наурыза в Бельбулакском Сельском округе Талгарского района.

Подробнее...

10 декабря 2022 r. вышел 9-й номер "АЛМАТОРА"

10 декабря увидел свет 4-й в 2022 году номер журнала «AŁMATOR». Его красивые обложки украшают фотографии учеников, занявших первые места в редакционном конкурсе «Мой город в моём объективе».

Выполняя наш редакционный долг и с большим удовлетворением сообщаем, что на страницы 9-го номера нашего квартальника попали публикации, подписанные 45 авторами. Авангардом этой группы, насчитывающей более 30 человек, что мы подчёркиваем с особой гордостью, являются ученики, посещающие курсы польского языка.

Подробнее...

✉ НОВОСТИ ЦЕНТРА "ВЕНЗЬ"

Подписать

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm