AKTUALNOŚCI

22 Lutego 2013 

 

09.02.2013r. - spotkanie z prezesami i członkami zarządu organizacji polonijnych oraz z nauczycielami języka polskiego w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty

 W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty odbyło się spotkanie pracowników placówki z prezesami oraz przedstawicielami organizacji polonijnych, działających na terenie Ałmatyńskiego Okręgu Konsularnego (AOK). Wzięli w nim także udział nauczyciele i lektorzy języka polskiego skierowani z Polski do pracy w środowiskach akademickich i polonijnych.

Na zaproszenie konsula generalnego RP, p. Wiesława Osuchowskiego w spotkaniu uczestniczyli również: ambasador RP w Astanie p. Jacek Kluczkowski, kierownik WPHI ambasady RP w Astanie z siedzibą w Ałmaty p. Andrzej Stefański oraz zastępca prezesa Związku Polaków Kazachstanu p. Witalij Chmielewski.

Ałmatyński Okręg Konsularny skupia około 30 % osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w Kazachstanie. Na jego terytorium znajduje się 7, spośród 13., obwodowych stowarzyszeń polonijnych, wchodzących w skład Związku Polaków Kazachstanu oraz 8 organizacji rejonowych, będących filiami/oddziałami stowarzyszeń obwodowych. AOK obejmuje również swoim zasięgiem całą Republikę Kirgiską. Konsulat rokrocznie organizuje robocze spotkania z prezesami, aby: zapoznać ich z planowaną działalnością placówki skierowaną do Polonii i formami promocji polskiej kultury, określić główne kierunki współpracy oraz przekazać materiały i aktualne informacje dot. spraw konsularnych i polonijnych. Stałe, indywidualne kontakty z prezesami placówka utrzymuje przez cały rok. W naradzie uczestniczyły 32. osoby, reprezentujące: obwodowe stowarzyszenia polonijne w: Ałmaty, Tałdykurganie, Tarazie, Szymkiencie, Ust Kamieniogorsku, Biszkeku i rejonowe stowarzyszenia polonijne w miejscowościach: Nura, Kapczagaj, Bielbułak, Jesik, Żanaszar, Tałgar, Rider i Szemonaicha.

Konsul generalny, Wiesław Osuchowski podkreślił aktywny udział Polonii w organizacji imprez poświęconych promocji polskiej kultury, sztuki i nauki oraz podtrzymywaniu polskich tradycji i zwyczajów. Podziękował przedstawicielom organizacji polonijnych za duże zaangażowanie i pomoc w realizacji znaczących projektów rocznicowych, kulturalnych i biznesowych oraz zapoznał uczestników spotkania z planem, zawierającym propozycje najważniejszych zadań do realizacji w pracy polonijnej w 2013r.

Organizowane przez placówkę spotkania wszystkich prezesów z przedstawicielami konsulatu stwarzają możliwość przedyskutowania problemów w szerszym gronie, są znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz swoistą „giełdą” programów i projektów realizowanych przez organizacje polonijne.

 

 

Zapoznać się z oryginalną treścią artykułu można na stronie Konsulatu Generalnego RP w Almaty

"Wenz": Przygotowujemy się do Wielkanocy

W naszym Centrum kultury polskiej „Więź” zagościła wiosna, a z nią przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy.

Więcej…

Święto wiosny Nauryz w Centrum Kultury Polskiej "Więź"

Dobrą tradycją są obchody Nauryz w wiejskim okręgu Belbułak w regionie Tałgar.

Więcej…

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm