AKTUALNOŚCI

22 Lutego 2013 

 

09.02.2013r. - spotkanie z prezesami i członkami zarządu organizacji polonijnych oraz z nauczycielami języka polskiego w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty

 W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty odbyło się spotkanie pracowników placówki z prezesami oraz przedstawicielami organizacji polonijnych, działających na terenie Ałmatyńskiego Okręgu Konsularnego (AOK). Wzięli w nim także udział nauczyciele i lektorzy języka polskiego skierowani z Polski do pracy w środowiskach akademickich i polonijnych.

Na zaproszenie konsula generalnego RP, p. Wiesława Osuchowskiego w spotkaniu uczestniczyli również: ambasador RP w Astanie p. Jacek Kluczkowski, kierownik WPHI ambasady RP w Astanie z siedzibą w Ałmaty p. Andrzej Stefański oraz zastępca prezesa Związku Polaków Kazachstanu p. Witalij Chmielewski.

Ałmatyński Okręg Konsularny skupia około 30 % osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w Kazachstanie. Na jego terytorium znajduje się 7, spośród 13., obwodowych stowarzyszeń polonijnych, wchodzących w skład Związku Polaków Kazachstanu oraz 8 organizacji rejonowych, będących filiami/oddziałami stowarzyszeń obwodowych. AOK obejmuje również swoim zasięgiem całą Republikę Kirgiską. Konsulat rokrocznie organizuje robocze spotkania z prezesami, aby: zapoznać ich z planowaną działalnością placówki skierowaną do Polonii i formami promocji polskiej kultury, określić główne kierunki współpracy oraz przekazać materiały i aktualne informacje dot. spraw konsularnych i polonijnych. Stałe, indywidualne kontakty z prezesami placówka utrzymuje przez cały rok. W naradzie uczestniczyły 32. osoby, reprezentujące: obwodowe stowarzyszenia polonijne w: Ałmaty, Tałdykurganie, Tarazie, Szymkiencie, Ust Kamieniogorsku, Biszkeku i rejonowe stowarzyszenia polonijne w miejscowościach: Nura, Kapczagaj, Bielbułak, Jesik, Żanaszar, Tałgar, Rider i Szemonaicha.

Konsul generalny, Wiesław Osuchowski podkreślił aktywny udział Polonii w organizacji imprez poświęconych promocji polskiej kultury, sztuki i nauki oraz podtrzymywaniu polskich tradycji i zwyczajów. Podziękował przedstawicielom organizacji polonijnych za duże zaangażowanie i pomoc w realizacji znaczących projektów rocznicowych, kulturalnych i biznesowych oraz zapoznał uczestników spotkania z planem, zawierającym propozycje najważniejszych zadań do realizacji w pracy polonijnej w 2013r.

Organizowane przez placówkę spotkania wszystkich prezesów z przedstawicielami konsulatu stwarzają możliwość przedyskutowania problemów w szerszym gronie, są znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz swoistą „giełdą” programów i projektów realizowanych przez organizacje polonijne.

 

 

Zapoznać się z oryginalną treścią artykułu można na stronie Konsulatu Generalnego RP w Almaty

Sukces uczniów polskich klas w międzynarodowym Konkursie „Być Polakiem”

Spektakularnym sukcesem zakończył się udział uczniów polskich klas w tegorocznej XIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Być Polakiem”, której organizatorem jest Fundacja „Świat Na Tak”. W tej prestiżowej imprezie, organizowanej już od 13 lat i wspieranej przez ważne osobistości oraz instytucje z Polski, mogą brać udział dzieci i młodzież od 6 do 22 lat oraz nauczyciele polonijni z całego świata. Na Konkurs wpłynęło w tym roku 1300 prac zgłoszonych przez uczestników z 45 krajów. Na liście tych, którzy walczyli o laur pierwszeństwa znalazła się grupa uczniów z obwodu ałmatyńskiego: Omarchan Dżekebajew (Ałmaty, kl. 10), Aliszer Kisykow (Ałmaty, kl. 10), Jana Ostapienko (Ałmaty, kl. 10), Daria Wachowska (Bielbułak, kl. 8), Anatol Wachowski (Bielbułak, kl. 10) i Zofia Zinkiewicz (Ałmaty, kl. 11).

Więcej…

Uczniowie polskich klas na sztuce Agnieszki Osieckiej w Teatrze Dramatycznym im. Michała Lermontowa

W bogatym i różnorodnym repertuarze popularnego ałmatyńskiego Teatru Dramatycznego im. Michała Lermontowa pojawił się kilka miesięcy temu polski, bardzo ważny akcent: spektakl teatralny Agnieszki Osieckiej „Apetyt na czereśnie” („Вкус черешни”). Zainteresowanie twórczością znanej polskiej poetki, pisarki oraz autorki tekstów głośnych piosenek, jest wśród ałmatyńskiej publiczności wyjątkowo duże, o czym świadczyć mogą problemy związane z kupnem biletów na jej spektakl.

Więcej…

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm