AKTUALNOŚCI

22 Lutego 2013 

 

09.02.2013r. - spotkanie z prezesami i członkami zarządu organizacji polonijnych oraz z nauczycielami języka polskiego w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty

 W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty odbyło się spotkanie pracowników placówki z prezesami oraz przedstawicielami organizacji polonijnych, działających na terenie Ałmatyńskiego Okręgu Konsularnego (AOK). Wzięli w nim także udział nauczyciele i lektorzy języka polskiego skierowani z Polski do pracy w środowiskach akademickich i polonijnych.

Na zaproszenie konsula generalnego RP, p. Wiesława Osuchowskiego w spotkaniu uczestniczyli również: ambasador RP w Astanie p. Jacek Kluczkowski, kierownik WPHI ambasady RP w Astanie z siedzibą w Ałmaty p. Andrzej Stefański oraz zastępca prezesa Związku Polaków Kazachstanu p. Witalij Chmielewski.

Ałmatyński Okręg Konsularny skupia około 30 % osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w Kazachstanie. Na jego terytorium znajduje się 7, spośród 13., obwodowych stowarzyszeń polonijnych, wchodzących w skład Związku Polaków Kazachstanu oraz 8 organizacji rejonowych, będących filiami/oddziałami stowarzyszeń obwodowych. AOK obejmuje również swoim zasięgiem całą Republikę Kirgiską. Konsulat rokrocznie organizuje robocze spotkania z prezesami, aby: zapoznać ich z planowaną działalnością placówki skierowaną do Polonii i formami promocji polskiej kultury, określić główne kierunki współpracy oraz przekazać materiały i aktualne informacje dot. spraw konsularnych i polonijnych. Stałe, indywidualne kontakty z prezesami placówka utrzymuje przez cały rok. W naradzie uczestniczyły 32. osoby, reprezentujące: obwodowe stowarzyszenia polonijne w: Ałmaty, Tałdykurganie, Tarazie, Szymkiencie, Ust Kamieniogorsku, Biszkeku i rejonowe stowarzyszenia polonijne w miejscowościach: Nura, Kapczagaj, Bielbułak, Jesik, Żanaszar, Tałgar, Rider i Szemonaicha.

Konsul generalny, Wiesław Osuchowski podkreślił aktywny udział Polonii w organizacji imprez poświęconych promocji polskiej kultury, sztuki i nauki oraz podtrzymywaniu polskich tradycji i zwyczajów. Podziękował przedstawicielom organizacji polonijnych za duże zaangażowanie i pomoc w realizacji znaczących projektów rocznicowych, kulturalnych i biznesowych oraz zapoznał uczestników spotkania z planem, zawierającym propozycje najważniejszych zadań do realizacji w pracy polonijnej w 2013r.

Organizowane przez placówkę spotkania wszystkich prezesów z przedstawicielami konsulatu stwarzają możliwość przedyskutowania problemów w szerszym gronie, są znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz swoistą „giełdą” programów i projektów realizowanych przez organizacje polonijne.

 

 

Zapoznać się z oryginalną treścią artykułu można na stronie Konsulatu Generalnego RP w Almaty

Narodowe Czytanie 2021

Od 10 już lat wrzesień jest w Polsce miesiącem promowania arcydzieł polskiej literatury. W 2012 roku miała miejsce pierwsza edycja, zorganizowanej pod patronatem Prezydenta RP, akcji Narodowego Czytania. W imprezie tej od czterech lat uczestniczą przedstawiciele Polonii ałmatyńskiej: młodzież szkolna i dorośli. Podobnie jak w zeszłym roku tegoroczny projekt wspólnego czytania zrealizowany został w warunkach online.

 

Więcej…

3. numer "AŁMATORA"

Trzeciego czerwca ukazał się długo oczekiwany 3. numer "AŁMATORA". Można powiedzieć, że redaktorzy kwartalnika na czas wypełnili plan wydawniczy, tym razem dostarczając swym czytelnikom 60 stron pasjonującej lektury.

Więcej…

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm