9 lutego 2013 roku w Konsulacie RP w Ałmaty odbył się zjazd prezesów obwodowych i rejonowych organizacji polonijnych w ałmatyńskim okręgu konsularnym. Przedstawicielem Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Wieź” w Ałmaty była Pani Prezes Stowarzyszenia Irina Jewtiuszkina.

Zjazd Prezesów Organizacji Polonijnych

 

Spotkanie dotyczyło między innymi spraw konsularnych i polonijnych, w tym rekrutacja na studia w Polsce, stypendia Fundacji Semper Polonia, kursy języka polskiego dla repatriantów, rekrutacja na wakacyjne kursy językowe i wypoczynek letni dla dzieci w Polsce, informacji od nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego.

 

 

 

Zjazd Prezesów Organizacji Polonijnych

Zjazd Prezesów Organizacji Polonijnych

Zdjęcia ze strony internetowej Konsulata Generalnego RP

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm