9 lutego 2013 roku w Konsulacie RP w Ałmaty odbył się zjazd prezesów obwodowych i rejonowych organizacji polonijnych w ałmatyńskim okręgu konsularnym. Przedstawicielem Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Wieź” w Ałmaty była Pani Prezes Stowarzyszenia Irina Jewtiuszkina.

Zjazd Prezesów Organizacji Polonijnych

 

Spotkanie dotyczyło między innymi spraw konsularnych i polonijnych, w tym rekrutacja na studia w Polsce, stypendia Fundacji Semper Polonia, kursy języka polskiego dla repatriantów, rekrutacja na wakacyjne kursy językowe i wypoczynek letni dla dzieci w Polsce, informacji od nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego.

 

 

 

Zjazd Prezesów Organizacji Polonijnych

Zjazd Prezesów Organizacji Polonijnych

Zdjęcia ze strony internetowej Konsulata Generalnego RP

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm