W bogatym i różnorodnym repertuarze popularnego ałmatyńskiego Teatru Dramatycznego im. Michała Lermontowa pojawił się kilka miesięcy temu polski, bardzo ważny akcent: spektakl teatralny Agnieszki Osieckiej „Apetyt na czereśnie” („Вкус черешни”). Zainteresowanie twórczością znanej polskiej poetki, pisarki oraz autorki tekstów głośnych piosenek, jest wśród ałmatyńskiej publiczności wyjątkowo duże, o czym świadczyć mogą problemy związane z kupnem biletów na jej spektakl.

Z tym większą satysfakcją odnotowujemy fakt, że nauczycielom języka polskiego: Lucynie Ejmie i Piotrowi Boroniowi, udało się zorganizować wspólne wyjście do teatru dla grupy uczniów z polskich klas. 13 kwietnia wśród widzów, którzy wieczorem zasiedli w fotelach Małej Sali Teatru Lermontowa, aby obejrzeć „Apetyt na czereśnie”, znaleźli się: Anastazja Sigida (kl. 9), Omarchan Dżekebajew, Tair Sadwakassow, Aliszer Kisikow, Alisa Kuberska, Jana Ostapienko (kl. 10) oraz Zofia Zinkiewicz (kl. 11). Młodzieży towarzyszyły, obok nauczycieli, dwie mamy i zarazem uczestniczki zajęć z języka polskiego dla dorosłych: pp. Oksana Sigida i Tatiana Zinkiewicz. Nieoczekiwanym finałem teatralnego wieczoru było spotkanie uczniów i ich opiekunów z reżyserem tego minimusicalu oraz występującą w nim aktorką. Doszło do niego spontanicznie tuż po spektaklu, a wypełniły je słowa uznania i gratulacje kierowane pod adresem ałmatyńskich artystów w polskim i rosyjskim języku, rozmowa o pracy nad widowiskiem oraz wspólne fotografie.

 

Lucyna Ejma Piotr Boroń

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm