Wycieczki uczniowskie w polskiej tradycji szkolnej są nieodłącznym elementem procesu edukacyjnego, łączącym wypoczynek z celami poznawczymi, erudycyjnymi i intelektualnymi. Niestety w ostatnich latach, ze względu na sytuację epidemiczną, możliwość ich organizacji spadła niemal do zera. Z tym większą radością odnotowujemy jakikolwiek wyjazd uczniów i ich nauczycieli oraz możliwość odbycia interesujących zajęć daleko poza murami szkoły.

Na przełomie marca i kwietnia uczniowie polskich klas Anastazja Sigida (kl. 9), Omarchan Dżekebajew (kl. 10), Zofia Zinkiewicz (kl. 11) oraz Anatol Wachowski (kl. 10) z Bielbułaku wzięli udział w wycieczce „Śladami Polaków w Kazachstanie”. Dobór uczestników wyprawy nie był przypadkowy: Nastia, Zosia, Omar i Tolik nie tylko aktywnie uczestniczą w zajęciach języka polskiego; również wszechstronnie angażują się w prace redaktorskie nad „AŁMATOREM”, którego są już stałymi autorami. Docelowym punktem wycieczki, w której młodym dziennikarzom towarzyszyli nauczyciele języka polskiego: Lucyna Ejma i Piotr Boroń, była położona w stepie, około 400 km od Nur-Sułtanu, wieś polskich zesłańców z 1936 roku – Oziornoje oraz znane, nie tylko wśród kazachstańskiej Polonii, Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju. Po drodze nasza uczniowsko-nauczycielska ekipa zajrzała do Kokszetau, gdzie spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akmolińskiego: panią prezes Natalią Nagaczewską, panią wiceprezes Poliną Lendel oraz nauczycielką języka polskiego panią Magdaleną Kubicką i jej uczniami. Do Oziornoje uczestnicy wycieczki dotarli wieczorem 31 marca, zatrzymując się w gościnnych progach księdza Wojciecha Matuszewskiego. Tu spędzili dwa owocne dni, podczas których odwiedzili między innymi klasztor karmelitanek, w którym gromadzone są pamiątki po polskich zesłańcach. Podczas pobytu w tym niezwykłym, „polskim” zakątku Kazachstanu uczniowie mieli okazję poznać tragiczne losy mieszkańców Oziornoje oraz historię Sanktuarium. Pomocne w tym okazały się zwłaszcza zajmujące rozmowy z księdzem Wojciechem oraz siostrami zakonnymi. Uczniowie przywieźli z wyprawy ciekawy materiał dziennikarski, który zostanie opublikowany w 7. numerze „AŁMATORA”.

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm