14 marca z maszyn drukarskich zszedł 6. numer ałmatyńskiego kwartalnika uczniów, nauczycieli i przyjaciół języka polskiego. Jego wielobarwna oprawa graficzna oraz tematyka niektórych artykułów nawiązuje do kawy, ulubionego napoju Adama Mickiewicza, oraz do decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającej rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Promocja nowego „AŁMATORA” miała miejsce 16 marca podczas spotkania Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się tym razem w gościnnych pomieszczeniach Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty.

Promocji towarzyszyła projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”, poprzedzona krótkim wprowadzeniem wygłoszonym przez Piotra Boronia. Nauczyciel przypomniał w nim, że 200 lat temu, w 1822 roku w Wilnie, ukazał się pierwszy tom poezji A. Mickiewicza i że wydarzenie to uznaje się za początek polskiego romantyzmu. To dzięki twórczości polskich romantyków i takim dziełom jak nieśmiertelny „Pan Tadeusz” Polacy nie zapomnieli o swoich korzeniach i po przeszło stu latach niewoli odbudowali swoją państwowość. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób.

Lucyna Ejma Piotr Boroń

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm