Do niecodziennego spotkania z udziałem Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, nauczycieli z Polski, Lucyny Ejmy i Piotra Boronia, oraz ich uczniów z obwodu ałmatyńskiego doszło 10 lutego. Spotkanie odbyło się na prośbę nauczycieli i zaangażowanych w prace redaktorskie nad „AŁMATOREM” uczniów, którzy zapragnęli poznać bliżej Panią Prezydentową i przy okazji opowiedzieć o swojej nauce języka polskiego, pracy dziennikarskiej i planach na przyszłość.

Podczas rozmowy, która przebiegała w serdecznej i bezpośredniej atmosferze, nauczyciele przybliżyli Pani Prezydentowej warunki pracy w Kazachstanie, wskazali na różne przykłady podejmowanych przez siebie w środowisku polonijnym inicjatyw oraz opowiedzieli o sukcesach swoich podopiecznych. Pani Prezydentowa, odpowiadając na pytania uczniów, mówiła między innymi o obowiązkach stojących przed małżonką prezydenta i podejmowanych przez siebie działaniach; opowiedziała, jak spędza wolny czas oraz wspomniała o swojej wizycie w Kazachstanie podczas Expo w 2017 roku. Szczególnie miłym dla nas akcentem spotkania były refleksje Pierwszej Damy na temat naszego kwartalnika i wysoka ocena pracy naszych młodych redaktorów. W rozmowie z Panią Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział: Angelina Celińska (Ałmaty), Omarchan Dżekebajew (Ałmaty), Ludmiła Jasińska (Kapszagaj), Anatol Wachowski (Bielbułak), Zofia Zinkiewicz (Ałmaty).

Lucyna Ejma Piotr Boroń

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm