13 października 2021 roku z pewnością zapisze się w historii polskiej prasy w Kazachstanie ważnymi zgłoskami: tego dnia zszedł z drukarskiej prasy 4 już numer „AŁMATORA”, liczący aż 68 stron! Redaktorzy kwartalnika zadbali, aby jego egzemplarze dotarły do jak największej liczby czytelników. 20 października odbyło się spotkanie promujące najświeższy numer „AŁMATORA”, na które przybyło prawie 50 osób.

Wciąż pracujemy nad urozmaiceniem i uatrakcyjnieniem treści pisma i jak zawsze zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy oraz do dzielenia się swoimi opiniami o naszym tytule. Wydanie 5 nr kwartalnika planowane jest na 20 grudnia, czyli w rocznicę pamiętnej promocji „AŁMATORA” w kinie „Cezar” w 2020 roku.

Piotr Boroń

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm