W miniony weekend członkowie naszego Centrum w Ałmaty, Azacie, Żanaszarze, Bielbułaku, Amangieldy oraz Nurze otrzymali zapomogi finansowe od Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" , która udzieliła w ramach projektu "Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków na w krajach byłego ZSRR" jednorazowe zapomogi finansowe dla naszych rodaków.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Wyrażamy w imieniu członków Centrum Kultury Polskiej „Więź” niezmierną wdzięczność naszym rodakom w Polsce za pomoc i wsparcie! ❤❤❤

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”, „Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

 

 

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm