Od 10 już lat wrzesień jest w Polsce miesiącem promowania arcydzieł polskiej literatury. W 2012 roku miała miejsce pierwsza edycja, zorganizowanej pod patronatem Prezydenta RP, akcji Narodowego Czytania. W imprezie tej od czterech lat uczestniczą przedstawiciele Polonii ałmatyńskiej: młodzież szkolna i dorośli. Podobnie jak w zeszłym roku tegoroczny projekt wspólnego czytania zrealizowany został w warunkach online.

 Narodowe Czytanie 2021

Tym razem lekturą była tragikomiczna sztuka Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”, najbardziej znane dzieło tej wybitnej pisarki, aktorki i publicystki. Ałmatyńscy uczestnicy inicjatywy jak zawsze stanęli na wysokości zadania, co dokumentuje zamieszczony poniżej materiał filmowy. Osoby chcące sięgnąć po książkę, mogą skorzystać z biblioteczki polskich klas, w której znajduje się egzemplarz „Moralności pani Dulskiej” opatrzony pieczęcią jubileuszowej edycji Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021

 

Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021

Piotr Boroń, nauczyciel języka polskiego, skierowany do pracy w Ałmaty przez ORPEG

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm