„Wierzby są wszędzie wierzbami” – pod takim hasłem, będącym cytatem z wiersza A. Wata „Wierzby w Ałma-Acie”, ruszyła w kwietniu pierwsza edycja ałmatyńskiego konkursu poezji śpiewanej, zorganizowanego pod auspicjami Centrum Kultury Polskiej „Więź”, redakcji „AŁMATORA” i przy wsparciu Konsulatu Generalnego w Ałmaty.

 Ałmatyńskie Spotkania z Poezją Śpiewaną

Konkurs, w którym uczestniczyć mogą mieszkańcy Kazachstanu (młodzież i dorośli), ma na celu między innymi popularyzację znajomości polskiego języka literackiego oraz polskiej twórczości poetyckiej. Do udziału w imprezie zgłosiło się czternastu miłośników poezji i śpiewu, którzy zaprezentowali utwory polskich i obcych twórców oraz, co warte podkreślenia, własnego autorstwa. Jury, w skład którego weszli specjaliści z Polski: p. Roma Krzemień, p. dr Anna Podemska-Kałuża i p. Dorota Pancewicz, stanęli przed niełatwym, jeśli zważyć na umiejętności wokalne uczestników, zadaniem wyłonienia zwycięzcy spośród 9 młodych oraz 5 dorosłych wykonawców. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 20 maja z udziałem między innymi pp. konsulów: Marka Strześniewicza i Jerzego Timofiejuka oraz p. Tatiany Sławeckiej, prezes „Więzi”. W kategorii wiekowej do 18 lat pierwsze miejsce zajęła Anastazja Kuklina, drugie – Ludmiła Jasińska i trzecie – Katarzyna Pyrlik. Najlepszym wykonawcą w drugiej kategorii została Jelena Mak, drugie miejsce zdobył Walery Kramow, a miejsce trzecie przypadło Walentynie Golandynie. Część uczestników została uhonorowana nagrodą specjalną przyznaną przez jednego z członków jury, p. Romę Krzemień, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu „Promyki Krakowa”. Nagrodę specjalną, którą jest zaproszenie na kilkudniowy pobyt do Krakowa, otrzymali: zdobywcy pierwszych miejsc oraz Walery Kramow, Anatolij Wachowski i Witalij Niazow. Nagrania konkursowe można oglądać i podziwiać na stronach społecznościowych „Więzi”. Organizatorzy konkursu, którego drugi człon nazwy brzmi: „Ałmatyńskie Spotkania z Poezją Śpiewaną”, wierzą, że ten wyjątkowo lubiany w Polsce gatunek słowno-muzyczny, również w Kazachstanie zjedna sobie szerokie grono wielbicieli, a sama impreza, już w niedalekiej popandemicznej przyszłości, zyska rangę popularnego wśród kazachstańskiej Polonii festiwalu. https://youtube.com/playlist?list=PLk3iJcptwhP42QUplj7wMiSvzRC_Gyk4A

 

 Piotr Boroń, nauczyciel skierowany do pracy w Ałmaty przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm