W tym roku nauczyciele z Polski, Lucyna Ejma i Piotr Boroń, działając pod auspicjami Centrum Kultury Polskiej „Więź”, nawiązali współpracę ze znanym polskim pisarzem – Piotrem Wojciechowskim.

Piotr Wojciechowski

Ten wybitny prozaik, poeta, krytyk filmowy i publicysta przez najbliższe miesiące gościć będzie w Ałmaty poprzez nagrywane specjalnie dla ałmatyńskiej Polonii (oraz miłośników języka polskiego i polskiej kultury) krótkie felietony, poruszające różnorodną tematykę związaną z Polską. Wierzymy, że te kilkuminutowe nagrania, cechujące się piękną, literacką polszczyzną, spełnią ważną rolę w propagowaniu języka polskiego, przybliżą wiedzę o Polsce oraz skłonią do dyskusji o ważnych dla współczesnego człowieka problemach.

 

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm