W minioną sobotę najstarsi członkowie naszego Centrum w Ałmaty, Tałgarze, Żanaszarze, Bielbułaku, Amangieldy, Azacie, Nurze otrzymali zapomogę finansową od Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" , która przyznała pomoc charytatywna i socjalna dla najuboższych w Ałmaty i obwodzie Ałmatyńskim. Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.
Wyrażamy w imieniu członków Centrum Kultury Polskiej „Więź” niezmierną wdzięczność naszym rodakom w Polsce za pomoc i wsparcie w tak trudny czas pandemii! ❤❤❤

 

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm