11 listopada to jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych. W naszym polonijnym środowisku 101. rocznicę odzyskania niepodległości uczciliśmy uroczystym koncertem zorganizowanym 9 listopada w gmachu Akademii Nauk Republiki Kazachstanu. W uroczystości uczestniczyli m. in.: konsul Michał Bogdanowicz, grupa samorządowców z województwa lubuskiego, przedstawiciele ałmatyńskiej oraz pawłodarskiej Polonii, uczniowie.

Przed częścią artystyczną krótkie przemówienia wygłosili: Tatiana Sławecka, prezes Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty, konsul Michał Bogdanowicz oraz Marcin Jabłoński, marszałek Ziemi Lubuskiej. „Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, trzeba jej bronić i o nią walczyć” – podkreślił w swym wystąpieniu M. Bogdanowicz.

Na scenie swoje talenty choreograficzne, wokalne i recytatorskie prezentowali dorośli i dzieci. W koncercie wzięły udział zespoły wokalno-taneczne z Pawłodaru: „Narcyz” i „Syreny” oraz uczniowie polskich klas Gimnazjum nr 23 w Ałmaty. Trudno sobie wyobrazić, by Polakom świętującym odzyskanie niepodległości nie towarzyszył śpiew, wyrażający uczucia patriotyczne oraz umiłowanie narodowych tradycji. W repertuarze koncertu znalazły się m. in. pieśni legionowe, z pamiętną „Pierwszą Brygadą”, zaśpiewane przez wszystkich uczestników wydarzenia.

Spotkanie 9 listopada było nie tylko podniosłą uroczystością, która przybliżyła nam historię zmagań Polaków o wolność. Było to także wspaniałe, radosne święto polskiej kultury i polskich tradycji. Bo takie właśnie powinno być świętowanie Dnia Niepodległości – podniosłe i radosne zarazem.

 

 

Piotr Boroń
Zdjęcia Anatol Niegoda

 

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm