Język polski w Ałmaty nie tylko ma się dobrze, ale kwitnie na całego już od ćwierć wieku! Wszystko za sprawą Centrum Kultury Polskiej „Więź”, którego wszechstronne działania związane z propagowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego, obejmują między innymi organizowanie kursów języka polskiego dla dorosłych.

Od przeszło dwudziestu lat lektorzy z Polski, kierowani do pracy w Kazachstanie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, starają się jak najskuteczniej i jak najatrakcyjniej zaszczepiać swoim uczniom sympatię do języka polskiego. Nauczyciele kładą oczywiście szczególny nacisk na komunikację oraz praktyczną znajomość języka. Nie zapominają jednak o polskiej kulturze, historii i tradycjach, przez co oferta edukacyjna „Więzi” ma wielowymiarowy charakter i dobrze wpisuje się w potrzeby miejscowej Polonii.

Można mówić o rosnącym zainteresowaniu językiem polskim w Ałmaty. Chętnych do uczestnictwa w zajęciach jest o wiele więcej, niż pozwalają na to warunki lokalowe i organizacyjne. Zajęcia odbywają się na trzech poziomach zaawansowania w trzydziestoosobowych grupach.

Obowiązek prowadzenia kursów został w tym roku powierzony panu Piotrowi Boroniowi, który na co dzień sprawuje opiekę edukacyjną nad polskimi klasami w Gimnazjum nr 23. Jest to już jedenasty nauczyciel zaproszony przez Centrum do pracy w Ałmaty.

 

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm