Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"  ze środków Senatu RP w ramach „jednorazowej zapomogi  dla ubogich i samotnych polaków w Ałmaty i obwodzie Ałmatyńskim” przyznała zapomogę finansową, na wniosek Centrum Kultury Polskiej „Więź” w tym roku najstarszym członkom naszego Centrum w Ałmaty, Tałgarze, Żanaszarze, Bielbułaku, Amangieldy, Azacie, Nurze.

Przedstawiciele Centrum Kultury Polskiej „Więż” podczas rozdania niniejszej pomocy mieli okazję po raz kolejny usłyszeć o czasach młodości, o trudnym życiu każdego seniora. Każde spotkanie było przepełnione emocjami oraz bardzo wzruszające.

Wyrażamy w imieniu członków Centrum Kultury Polskiej „Więź” niezmierną wdzięczność Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" za ten charytatywny czyn dla ludzi starszych.

 

 

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm