W dniu 22 czerwca br odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Centrum Kultury Polskiej „Więź”. Odwiedzili nas goście z Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty. Mieliśmy zaszczyt podczas naszego zebrania poznać nowego Konsula Generalnego RP w Ałmaty, Panią Wiolettę Soberańską. Pan Marek Strześniewicz, Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w trakcie spotkania udzielił informacji nt. zachodzących zmian w procedurze uzyskania wiz oraz ustawodawstwie polskim w sprawie repatriacji oraz otrzymania Karty Polaka.

Pan Oleg Czerwiński Przewodniczący Centrum Kultury Polskiej „Więź” przedstawił sprawozdanie z wykonanej działalności w okresie 5 lat, a Pani Jelena Urazgeldijewa, skarbnik naszego Centrum przedstawiła sprawozdanie z części finansowej.

Po omówieniu kandydatów został wybrany nowy skład zarządu Centrum Kultury Polskiej „Więź” na czele z Przewodniczącym:

Tatiana Sławecka – Prezes
Leon Krenicki - wiceprezes
Natalia Kulakowa - wiceprezes
Helena Urazgeldijewa
Oleg Czerwiński
Ludmiła Dawydenko
Helena Wachowska
Natalia Duchanina
Dina Gudym

 

 

Zdjęcia Anatol Niegoda

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zostało sfinansowane
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm