W dniu 15 czerwca br w stolicy Kazachstanu, mieście Nur-Sultan odbył się Kongres Związku Polaków Kazachstanu oraz spotkanie Rady Koordynacyjnej Związku Polaków Kazachstanu. W spotkaniu uczestniczyli szefowie regionalnych, powiatowych oraz miejskich zrzeszeń polonijnych - członkowie Związku. Honorowymi gośćmi Kongresu Związku Polaków Kazachstanu byli: Arcybiskup Metropolita Achidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Nur-Sultanie ks. Tomasz Peta, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie Pan Selim Chazbijewicz, Konsul Generalny RP w Almaty Pani Wioletta Soberańska oraz Konsul Ambasady RP w Nur-Sultanie Pani Anita Staszkiewicz.

 Участники съезда

uczestnicy Kongresu
 

Kongres rozpoczął się uroczystym wykonaniem „Marszu Polonii”, po którym Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w RK Pan Selim Chazbijewicz otworzył Kongres odczytaniem listu Marszałka RP Pana Stanisława Karczewskiego „Siła Polski jest w Polonii” mówi się w liście Pana Marszałka, „.. w polskich rodzinach, polskich szkołach oraz kościołach. Kazachstańska Polonia jest  częścią narodu polskiego, przyczyniająca się do rozwoju Kazachstanu oraz zachowaniu polskości na Wschodzie ”.

Konsul Pani Anita Staszkiewicz ogłosiła powitanie w imieniu Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią oraz Polakami za granicą polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Następnie Przewodniczący Związku Polaków Kazachstanu Pan Witalij Święcicki przedstawił sprawozdanie z wykonanej działalności.

Jak wiadomo, Związek Polaków Kazachstanu działa od 1992 roku oraz jednoczy regionalne publiczne organizacje polskie oraz centra kultury. Do dzisiaj w skład ZPK wchodziło 10 zrzeszeń publicznych z różnych regionów Kazachstanu. Pan Witalij Święcicki został wybrany na Przewodniczącego ZPK (czwartej kadencji) w 2007 roku. Po wystąpieniu delegatów Kongresu odbyły się wybory nowego przewodniczącego ZPK. Do kart zgłoszeniowych zostały podane dwie nominacje: Pan Witalij Chmielewski, Przewodniczący Karagandyńskiego Obwodowego Stowarzyszenia „Polonia” oraz Pani Katarzyna Ostrowska, Przewodnicząca Astańskiego Stowarzyszenia „Orszak Polonijny”. Kandydaci zaprezentowali swoje programy wyborcze, zawierające propozycje dalszego rozwoju Związku Polaków Kazachstanu. Zgodnie z wynikami głosowania, większością głosów, Pani Katarzyna Ostrowska została nowym Przewodniczącym Związku Polaków Kazachsanu. Z kolei Pani Przewodnicząca zaproponowała uczestnikom Kongresu kandydaturę na nowego wiceprzewodniczącego. Jednogłośnie Wiceprzewodniczącym został wybrany Pan Oleg Czerwiński,  Przewodniczący Centrum Kultury Polskiej „Więź”.

Kongres zakończył się uroczystą Mszą Świętą za Polonię oraz Polaków w Kazachstanie, która odbyła się w Katedrze Najświętszej Maryi Panny przez Arcybiskupa Tomasza Petę.

 

Генеральный консул РП в Алматы Виолетта Собераньска вручает благодарственный диплом Олегу Червинскому

Generalny Konsul RP Pani Wioletta Sobierańska wręcza Dyplom z Podziękowaniami Panu Olegowi Czerwińskiemu

Zdjęcia Rinata Dusumova

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm