W dniu 1 lutego 2018 roku w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty odbyło się przyjęcie pożegnalne Konsula Generalnego RP Pana Radosława Gruka, powołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Personalnego MSZ, według Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Na przyjęcie zostali zaproszeni: członkowi zarządu oraz działaczy Centrum Kultury Polskiej „Więź”, przedstawiciele kazachskiego MSZ oraz korpusu dyplomatycznego, akredytowanego w Ałmaty, dziennikarzy, przedstawiciele Kościoła Katolickiego oraz inteligencja twórcza.

Pan Radoslaw Gruk pracował w Almaty w okresie 4 lat, najpierw na stanowisku Konsula, nadzorującego m.in. sprawy Polonii, a w 2017 roku został mianowany na stanowisko Konsula Generalnego RP. Ten okres w ciągu czterech lat był bardzo bogaty w działalności Polonii: dziesiątki ciekawych wydarzeń,  organizowanych przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP: festyny polskiego kina, koncerty, konferencje naukowo - praktyczne, bożenarodzeniowe choinki dla dzieci, Polski Dzień Sportu w Ałmaty, Majówki w Kapszagaju, warsztaty gotowania, wspolne świętowanie Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia. 

W 2016 r. Centrum Kultury Polskiej „Więź” wspólnie z Konsulatem Generalnym RP zorganizowało   uroczyste wydarzenia, poświęcone 80 – letniej rocznicy deportacji Polaków z Kresów do Kazachstanu. Szczególne podziękowania składamy na ręce ówczesnego Konsula Generalnego RP, a obecnie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pana Andrzeja Paperza oraz byłego Konsula Pana Radoslawa Gruka. W okresie kwiecień – maj 2018 roku w Almaty oraz  Kapszagaju odbył się Tydzień Polski, z okazji 100 – letniej rocznicy Odrodzenia Niepodległości Polski. W ciagu czterech dni odbyły się wystawy, koncerty, spotkania Polonii z oficjalną delegacją  z Warszawy na czele z Ministrem w Kancelarii Prezydenta RP Panem Adamem Kwiatkowskim.

Biorąc pod uwagę wielki wkład Pana Radosława Gruka ​​w rozwój polsko-kazachskich więzi kulturowych, zachowanie polskiej tożsamości w Kazachstanie, wsparcie w nauce języka ojczystego przez Polaków, Przewodniczący Centrum Kultury Polskiej „Więź” Pan Oleg Czerwiński odznaczył Pana Radosława Gruka medalem „Za zasługi dla Polaków Kazachstanu”.

Pan Leon Krenicki, członek zarządu Centrum Kultury Polskiej „Więź” podczas swojego wystąpienia podkreślił, iż nowe stanowisko Pana Radosława Gruka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, potwierdza duże znaczenie, jakie MSZ RP przywiązuje do rozwoju współpracy z Kazachstanem.

Należy zaznaczyć, iż po pracy w Kazachstanie ówczesny Konsul Generalny RP Pan Andrzej Paperz objąl stanowisko Dyrektora Generalnego MSZ RP, a ówczesny Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Pan Maciej Lang został powołany na stanowisko Wiceministra Spraw Zagranicznych RP.

Nauczycielka języka polskiego, która zostala skierowana do pracy za granicą przez ORPEG,  w gimnazjum nr 23 oraz w szkole wieczorowej dla dorosłych, Pani Natalia Barcz, podziękowała za opiekę nad polskimi klasami oraz wręczyła wlasnoręcznie zrobiony przez ucznów upominek Panu Radosławowi Grukowi.

Uroczysty koncert przygotowany przez Centrum Kultury Polskiej „Więź” ozdobił tą pożegnalną imprezę. Daria Pawlenko zaśpiewała polskie oraz kazachskie piosenki ludowe, a Anastazja  Zacharowa oraz Aliona Morozowa po mistrzowsku wykonały utwory Chopina oraz  różne muzyczne miniatury na fortepianie.

W swoim pożegnalnym przemówieniu Pan Radoslaw Gruk podziękował Polonii za współpracę oraz  pomoc, wyrażając nadzieję, że ta sama aktywność będzie kontynuowana w przyszłości. „Kazachstan i jego ludzie na zawsze pozostaną w moim sercu...” - powiedział, rozstając się z przyjaciółmi oraz partnerami.

 

Zdjęcia Anatoly Negoda 

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm