Dnia 20 kwietnia przedstawiciele Rady ds. Karty Polaka przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tj. Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Migracyjnej w MSW i p. Renata Kowalska - Naczelnik Wydziału Prawnego w Dep. Konsularnym MSZ odbyli spotkanie z Polonią, uczniami polskich klas i uczestnikami wieczorowych kursów języka polskiego.

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Gospodarzem spotkania w Gimnazjum nr 23 był nauczyciel delegowany przez ORPEG do Ałmaty p. Henryk Przywrzej. Uczestnicy spotkania mieli okazję do przekazania swoich wrażeń z pobytu w Polsce, a także z rozmów przeprowadzanych z konsulami podczas ubiegania się o Kartę Polaka oraz zadania pytań związanych z Karta Polaka i repatriacją. Część osób opowiedziało o powodach, z powodu których zamierzają przesiedlić się w tym roku do Polski w ramach repatriacji. Uczniowie polskich klas w Gimnazjum nr 23 w Ałmaty podzielili się swoimi planami dotyczącymi ubiegania się o przyjęcia na studia w Polsce oraz egzaminów. Delegacja wraz z wicekonsulem D.Braciszewskim odbyła także spotkanie z Dyrektorem Gimnazjum nr 23 w Ałmaty p. Maruar Narbajewą, które było poświęcone aktualnemu statusowi polskich klas, egzaminami na studia do Polski, letniemu naborowi do polskiej klasy i dalszej perspektywie funkcjonowania klas z wykładowym j. polskim w szkole.

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka

Spotkanie z przedstawicielami Rady ds. Karty Polaka
  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm