25 października 2014 roku odbyło się wydarzenie, które bez wątpienia, można nazwać historycznym w życiu Polonii m.Ałmaty i obwodu Ałmatyńskiego. Tego dnia na wspólnym posiedzeniu dwóch organizacji polonijnych, które działały ponad 20 lat – Kulturowo-oświatowe stowarzyszenie Polaków „Więź” i Centrum kultury polskiej  m.Almaty – podjęto decyzję o utworzeniu wspólnego etnokulturalnego ośrodka m.Ałmaty – Centrum kultury polskiej "Więź".

 

Tym samym wspólne stowarzyszenie połączyło w sobie wszystko, co najlepsze, to, co zostało napracowano przez polskie stowarzyszenia w ciągu dwóch dziesięcioleci.

Jak na posiedzeniu powiedział Jan Zienkiewicz, były przewodniczący Związku Polaków Kazachstanu, który do dzisiaj aktywnie uczestniczy w życiu Polonii, zjednoczenie wszystkich polaków Ałmatyńskiego obwodu do jednego stowarzyszenia –  jest wymogiem czasu. Teraz należy wypracować coś w rodzaju „karty drogowej», co pomoże przyciągnąć do „Więź” młodzież, w celu żeby polski ruch nie zaniknął po tym jak stare pokolenie pójdzie na zasłużony odpoczynek, podkreślił pan Zienkiewicz.

Za duży wkład w Ruch Polonijny pan Jan Bernardoicz został nagrodzony, na tym posiedzeniu, Honorowym dyplomem oraz medalem jubileuszowym.

Przewodniczącym Centrum kultury polskiej „Więź” na posiedzeniu jednogłośnie został wybrany Oleg Czerwiński, znany kazachstański dziennikarz, który od kwietnia 2012 kierował Centrum kultury polskiej m.Ałmaty.

Na posiedzeniu został powołany nowy skład zarządu wspólnego stowarzyszenia. Do zarządu weszli: Oleg Czerwiński – Przewodniczący; Leontin Krynicki; Aleksandr Pawłowski; Nina Wolwacz; Ineza Antropowa-Belińska, Helena Urazgeldijewa; Ludmiła Dawydenko.

Została również powołana Rada Honorowaz tych polaków, którzy stanęli u początku Ruchu polonijnego w południowej stolicy. W skład Rady honorowej weszli:  Jan Zinkiewicz, Eduard Lubczański; Alina Berlimble; Konstantyn Guzowski; Józefa Kulewska; Sergiusz Kelbas; Wiktor Weselski.

Posiedzenie również postanowiło odnowić praktykę, która istniała wcześniej w Stowarzyszeniu „Więź”, dotyczącą opłaty członkowskiej, która pójdzie na finansowanie bieżącej działalności nowego stowarzyszenia, w tym opłatę usług komunalnych w biurze, opłaty usług bankowych, usługi notarialnych i inne wydatki. Zebrane środki oraz wydatki będzie kontrolowała Komisja rewizyjna, prezesem komisji został powołany Wiktor Weselski.

Nowe stowarzyszenie powinno będzie przygotować nowy statut i zarejestrować go w Urzędzie sprawiedliwości Republiki Kazachstan. Po dokonaniu w/w czynności proces połączenia dwóch stowarzyszeń zostanie zakończony.

 

Oleg Czerwiński

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm