18.12.2012

Późną jesienią, po zakończeniu prac w rolnictwie, kiedy dni stają się krótsze, a wieczory dłuższe, we wsiach zaczyna się pora adoracji i ślubów.

Długie jesienne wieczory były sprzyjające wróżbą. Wigilia św. Andrzeja, które przypadają na noc z 29 na 30 listopada to jest wieczór wróżb. Wróżbami w noc św. Andrzeja były zainteresowane już panny na wydaniu już w XVI wieku. Pierwsze źródła wspominają o tym już w 1577r.

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym powstrzymywano się tradycyjnie od zabaw. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.

Podczas Andrzejek w szkole – gimnazjum №23 w Ałmaty zebrały się nie tylko przedstawiciele Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Więź” m. Ałmaty i uczniowie polskich klas, a także słuchacze wieczorowych kursów języka polskiego.

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Atmosfera tego wyjątkowego dnia była odświętna i magiczna. Na początku wieczoru prowadzące opowiedzieli o powstaniu tego święta, a także tradycjach z nim związanych.

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Oczywiście nie odbyło się bez wróżb, np. lanie wosku. Oczywiście w naszych współczesnych czasach było ciężko znaleźć klucz do wróżb. Okazało się iż do wróżb możemy wykorzystać również stare klucze do mieszkań, które służyły naszym babciom i dziadkom, a także przydały się zwykłe świece, oraz talerze z wodą, do których kapał wosk. Stworzone wróżby woskowe w rzeczywistości coś przedstawiały.

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Podczas wróżb było bardzo wesoło, wróżono sobie z butów, najpierw dziewczyny, a później i chłopaki ustawiali byty w rządku, w kierunku drzwi. Ten, którego but pierwszy przejdzie przez próg, będzie miał największe szanse na spotkanie swojej miłości w tym roku.

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Pod jednakowymi szklankami schowane były tajemnicze przedmioty. Jeżeli ktoś wybrał kawałek cukru, oznaczało to że jego życie będzie słodkie, moneta – będzie bogaty, można było wyciągnąć również klucz do szczęścia.

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Serce jest zawsze ważnym atrybutem wróżby. Okazuje się, iż jeżeli przekuć papierowe serce szpilką, to na drugiej stronie serca można przeczytać imię osoby, która jest mu przeznaczona. Jeżeli natomiast potrzymać papierowe serce nad świecą, na drugiej stronie pojawi się imię przyszłej miłości. Przy tym nie należy trzymać serce zbyt długo nad świecą, gdyż zamiast imienia możemy otrzymać popiół.

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Dodatkowo w tym dniu można było się dowiedzieć znaczenia wróżb z kwiatów, liczb, oraz innych możliwości sprawdzenia swojego przeznaczenia.

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Wszystkim było bardzo wesoło!

Stare i nowe zabawy Andrzejkowe

Na zakończenie odbywał się poczęstunek. Wszyscy uczestnicy postanowili spotkać się za rok na następnych Andrzejkach, aby sprawdzić prawidłowość przepowiedni, poznać następne przepowiedni, a także w miłej atmosferze spędzić czas.

 

Składamy podziękowania za pomoc w organizacji tego dnia
Nauczycielce języka polskiego w szkole – gimnazjum nr. 23 w Ałmaty
Pani Marii Księżek-Zamlewskiej

Członkowi zarządu
Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Więź” m. Ałmaty
Pani Helenie Litwiakowej.

 

Pani Irena Jewtiuszkina

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm