Kulturalno- Oświatowe Stowarzyszenie Polaków „Więź” m. Ałmaty, pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty, zorganizowało dziecięcy konkurs recytatorski polskiej poezji «Wyspa Szczęśliwości».

 

Konkurs odbyl się z okazji obchodzonego corocznie w dniu 21 lutego na całym świecie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Każdy chętny mogl zostac uczestnikiem.

Warunki konkursu:

1. Uczestnicy wyglaszali wiersze w języku polskim
2. Wiersz tylko z pojezji dziecięcej
3. Każdy uczestnik musiał wystąpić w stroju odzwierciedlającym tematykę prezentowanego utworu.

 

Uczestnicy konkursu występowali w trzech grupach wiekowych:

1.  dzieci od 4 do 12 roku życia,
2. młodzież od 12 do 18 lat,
3. dorośli od 18 roku i do ....

Konkurs odbył się 24 lutego 2013 roku w Domu Przyjaźni m. Ałmaty.

W konkursie, jako goście honorowi uczestniczyli:
Konsul Generalny RP w Almaty, Ambasador Tytularny pan Wieslaw Osuchowski z Malżonką
Wice-konsul pan Daniel Braciszewski z Małżonką
Wice-konsul pani Barbara Kaczmarczyk
1 Radca WPHI Ambasady RP w RK pan Andrzej Stefański

 

 

Jurorzy:

Pani Agnieszka Braciszewska
Pani Barbara Kaczmarczyk
Pani Agata Rudzyńska

Wszyscy 27 uczestników wykazali swoją znajomość języka i pomysłowość w tworzeniu kostiumów.

W grupie najmłodszych dzieci pierwsze miejsce otrzymala Kuchańska Anastazja z wioski Żanaszar. Drugie miejsce otrzymał Wachowski Anatol z wioski Bielbulak. Trzecie  miejsce – Podolko Aleksander. A Wachowska Daria, jako najmłodsza uczestniczka konkursu otrzymała specjalną nagrodę.

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji pt. „Wyspa Szczęśliwości”

Najwięcej uczestników było w średniej grupie wiekowej – są to uczniowie polskich klas szkoły - gimnazjum № 23 Ałmaty. Uczniowi zaprezentowali różne interpretacje wierszy w kostiumach z dekoracjami. Nagrodę za  pierwsze miejsce – Prieskornik Roman i Olchowski Nikita. Drugie miejsce otrzymał Kuberski Maksim. Trzecie miejsce – Grzeczyńska Janina. Najbardziej artystycznym z tej grupy był Aleksander Tyczko który otrzymał specjalną nagrodę.

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji pt. „Wyspa Szczęśliwości”

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji pt. „Wyspa Szczęśliwości”

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji pt. „Wyspa Szczęśliwości”

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji pt. „Wyspa Szczęśliwości”

W grupie dorosłych na pierwszym miejscu był  Wiesielski Wiktor  za recytację trudnego wierszu  „Chrząszcz” Jana Brzechwy. W konkursie także uczestniczyli studenci KazUSMiJŚ, którzy studiują m.in. język polski. Drugie miejsce zajęła – Borowikowa Margarita.  Trzecie miejsce -  Kuljewska Józefa za wiersz „Okulary”. Za „Wrażenie Artystyczne” nagrodzono studentkę Raisową Ajgerim.

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji pt. „Wyspa Szczęśliwości”

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji pt. „Wyspa Szczęśliwości”  Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji pt. „Wyspa Szczęśliwości”

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki. Po konkursie odbył się  mały poczęstunek. 

Kulturalno- Oświatowe Stowarzyszenie Polaków „Więź” m. Ałmaty,
wyraża ogromną wdzięczność sponsorowi konkursu Spółce z o.o.  «Uni-Tech Azja Centralna»
w osobie Wice-prezesa Pani Gulmiry Achnurowa-Kałasznikowa.  

 Składamy wyrazy podziękowania także moderatorowi konkursu, pani Helenie Litwiakowej.

 

Zdjęcia ze strony internetowej Konsulata Generalnego RP
Autorzy Agnieszka i Daniel Braciszewscy

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm